Baron Dalrath

Postanowił wykorzystać sytuację i zająć baronię Beregard.

Description:
Bio:

Baron Dalrath

Historie Bohaterów Ardanyan Razan