Dziewięć Trzcin "Dziewiątka" - Kalfus Corrvena

Złodziej, człowiek

Description:

człowiek, głosiciel Chorrolisa

Chciałbyś mnie poznać? Najpierw musisz mnie znaleźć! Kiedy już Ci się to uda przygotuj się na solidną dawkę sarkazmu i cynicznej goryczy. Nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia, a jeżeli tak właśnie Cię przywitam to zapewne mam w tym jakiś interes i warto było by sprawdzić stan sakiewek po tym jak każde z nas skieruje się w swoją stronę. Nie jestem miły, ale nie próbuj zarzucać mi braku lojalności – w moich oczach ma ona wiele form, ale najbardziej lubię tą, która przyjmuje formę orichalku.

DEX (19***): 8 Initiative: 8 +K Unconsciousness: 24/49/47 (4200 pl) Karma: 25 Magia Krwi:
STR (10): 5 Physical Defense: 12(16)/13(17) Death Rating: 29/59/57 Wzorzec Drużyny (2)
TOU (12): 5 Mystic Defense: 10(12) Wound Threshold: 8
PER (17*): 7 Social Defense: 9 Knockdown: 5 (800 pl)
WIL (10): 5 Physical Armor: 10 (+6) Recovery Tests: 2
CHA (14): 6 Mystic Armor: 2 Udźwig: 40 kg Ruch: 10m/5hex
Razem: 5000
Discipline Talents: Novice Talent Options: Other Talents Circle Abilities
1. Awareness1 6 (3100 pl) Głosiciel 3 (1000 pl) Free Talent: Danger Sense
1. Lock Picking1 6 (3100 pl) Versatility1 2 (300 pl)
1. Thread Weaving 5 (1900 pl) [V]Celny Strzał1 1
1. Picking Pockets1 6 (3100 pl) [V]Tracking 1 (200 pl)
1. Stealthy Stride2 6 (2900 pl) 1. Surprise Strike1 6 (3100 pl) 1. Karma: The adept may spend a Karma Point on any Charisma-based test when the adept is attempting to deceive a target.
2. Disarm Trap 6 (3200 pl) 2. Throwing Weapons 6 (3200 pl) 2. The adept adds +1 to his Physical Defense.
3. Haggle 4 (1100 pl) 3. Taunt 5 (1900 pl) 3. The adept may spend a Karma Point on Initiative tests.
4. Conceal Object 4 (1100 pl) 4. Sprint 6 (3200 pl) 4. The adept adds +1 to his Social Defense.
5. Engaging Banter 1 (200 pl) 5. Disguise self 5 (3200 pl) 5. Shadowcloak: For 2 Strain, the Difficulty Number for any tests made to detect
the adept are increased by +2 for a number of minutes equal to the adept’s Thief Weaving Rank. This is a Simple Action.
Karma: The adept may spend a Karma Point on Attack tests against a Surprised or Blindsided opponent.
Razem: 19700 Razem: 14500 Razem: 1500
Suma: 35700
Umiejętności
Ogólne: Wiedzy: Języki: Artystyczne:
Akrobatyka 1/9 Wiedza o Ulicy 1/8 Krasnoludzki mowa 6/13 Aktorstwo 1/7
Czytanie z ruchu warg 1/7 Tajne organizacje Barsawii 1/8 Krasnoludzki czyt/pis 5/12
Leczenie 2/9 Ludzki mowa 5/12
Alchemia 2 3/10 (500 pl) Wiedza o Horrorach 1 (200 pl)
Kartografia 2/9
Suma: 700 pl
Przedmioty Wątkowe
Pas powrotu 4 (1100 pl) – od Siwilli
Bransolety 4 (1100 pl)
Pierścień – przedmiot wzorca drużyny: obrona fizyczna + 4 (2900 pl) obrona magiczna + 2 (800 pl)
Razem: 5900
Punkty legend Pieniądze:
Wydane: 47,300
Wolne: 4200
Wszystkie: 51,500
Bio:
Healing Aid Table
Item Cost Weight Availability Warzenie
Booster Potion 50 2 Unusual 11
Cure Disease Potion 500 2 Rare 13
Halt Illness Potion 100 1 Unusual 11
Healing Potion 300 2 Rare 13
Kelia’s Antidote 125 2 Rare 13
Kelix’s Poultice 50 1 Unusual 11
Last Chance Salve 600 1 Very Rare 13
Salve of Closure 200 1 Rare 9

Dziewięć Trzcin "Dziewiątka" - Kalfus Corrvena

Historie Bohaterów Ardanyan 9Trzcin