Harry z Tor, zwany Tęgim, a czasem Zadłużonym, Mistrz Żywiołów 7 Krąg

Mistrz Żywiołów, człowiek

Description:
DEX (13): 6 Initiative: 6/3 Unconsciousness: 26/44/39 Karma: 30 Magia Krwi:
STR (12): 5 Physical Defense: 9(15)/10(16) Death Rating: 32/56/51 Wzorzec Drużyny (2)
TOU (13): 6 Mystic Defense: 13(18) Wound Threshold: 9 Desperacki Czar (3)
PER (19***): 8 Social Defense: 8(13) Knockdown: 5 (4200 pl) Talizman Oszukania Śmierci (3)
WIL (16**): 7 Physical Armor: 10 (kolczuga +3) Recovery Tests: 3 (2100 pl)
CHA (13): 6 Mystic Armor: 3 Udźwig: 55 kg Ruch: 11m (15m przysp.)/5,5hex
Razem: 6300 pl
Discipline Talents: PL: Novice Talent Options: PL: Circle Abilities:
1. Spellcasting2 7 5000 Free Talent: Matryca
1. Patterncraft1 6 3100 Free Talent: Ulepszona Matryca
1. Awareness 6 3200 Wszechstronność:1 1
1. Tkanie Wątków1 7 5200 Tygrysi Skok3 6 (4,200)
1. Wood Skin 3 600 1. Avoid Blow 6 3200
2. Fire Heal 3 600 2. Astral Sight 6 3200 2. The adept adds +1 to his Mystic Defense.
3. Elemental Tongues 5 1900 3. Standard Matrix 6 3200 3. Karma: May spend a Karma Point on Recovery tests.
4. Elemental Hold 6 3200 4. Wind Catcher 2 300 4. The adept adds +1 to his Physical Defense
5. Summon (Elementals) 1 200 5. Ulepszona Matryca 6 5,200 5. Fire and Ice: For 1 Strain the adept may do one of the following as a Standard action with a successful
Elementalism Test against the higher of the target’s Mystic Defense or a Difficulty Number of 6:
1. Create a small flame between his thumb and forefinger. This fire lasts for only one round, but is intense
enough to light a torch. If used in combat, it inflicts Step 4/ D6 fire damage (Physical Armor provides protection).
2. Freeze water by touching it with his middle three fingers. The adept can freeze up to one quart of water
from each use of this ability. If used in combat, it inflicts Step 4/D6 cold damage (Physical Armor provides protection).
Karma: The adept may spend a Karma Point to target an additional ally with a spell he is casting.
6.Willforce 6 5,000 6. Steel Thought 2 500 6. The adept adds +2 to his Mystic Defense.
Razem: 28,000 Razem: 15,600 Razem: 4,200
Suma: 47,800
Umiejętności
Ogólne: Wiedzy: Języki: Artystyczne:
Leczenie 3/10 O Barsawii 1/8 Krasnoludzki mowa 6/13 Rzeźbienie 2/8 PL 300
Wspinaczka 1/7 Bohaterowie i legendy 1/8 Krasnoludzki czyt/pis 5/12
Animal Handling 1/7 Ludzki mowa 5/12
Przetrwanie w dziczy 1/8
Pływanie 1/6
Broń biała 1/7
SUMA 300
Czary F – darmowe, N – nienauczone
Krąg 1 Air Armor[F],Earth Darts[F], Heat Food[F], Purify Water, Shelter, Resist Element: (Air, Earth, Fire, Water, Wood), Snuff, Waterproof 900 pl
Krąg 2 Air Matters[F], Ice surface[F], Mantle of the Woodland Hunter, Shield Willow, Fingers of Wind 600pl
Krąg 3 Lightning Bolt, Ice Mace and Chain, Plant Feast, Winds of Deflection, Thrive, Mantle of the Reflecting Pool, 1800 pl
Krąg 4 Air Blast N, Elemental Spear: (Water, Air, Earth, Fire, Wood ), Grove Renewal 3000 pl
Krąg 5 Earth Staff, Fireball, Nutritious Earth N, Shattering Stone, 2,400pl
Krąg 6 Fireweave N, Drastic Temperature N, Tossing Earth N , Iron Wings 1.300 pl
Razem: 10,000
Przedmioty Wątkowe
Przedmiot drużyny
Ob. fiz 5 (5000pl)
Ob. Mag 5 (5000pl)
Ob. Społ 5 (5000pl)
Spellcasting 0 (000pl)
Przedmiot Matrycy 4 1,100
Imponująca Laska Fastoon 5 5000
SUMA 21,100
Punkty Legend oddane Śmierci 6,200
Punkty legend
Wydane: 91,700
Wolne: 11,100
Wszystkie: 102,800
Bio:

Litania Żywiołów:

Drewno niszczy Ziemię, porastając ją.

Ogień niszczy Drewno, spalając je.

Woda niszczy Ogień, gasząc go.

Powietrze niszczy Wodę, osuszając ją.

Ziemia nisczy Powietrze, zatrzymując je.

Osi_gni_cia_Harego_dla_innych.jpg

Harry z Tor, zwany Tęgim, a czasem Zadłużonym, Mistrz Żywiołów 7 Krąg

Historie Bohaterów Ardanyan _Harry_