[*] Jorrik VII Grimson pochowany w Baronii Beregard

Pozostawił nieutulonego w żalu Bucefała.

Description:

Kawalerzysta, rudy krasnolud, brat Farishy, głosiciel Thystoniusa

DEX (14): 6 Initiative: 6 Unconsciousness: 32/53 Karma: 12
STR (16): 7 Physical Defense: 9/11 Death Rating: 39/63 Str +1
TOU (16): 7 Mystic Defense: 8 Wound Threshold: 10
PER (14): 6 Social Defense: 8 Knockdown: 7
WIL (11): 5 Physical Armor: 0 Recovery Tests: 3
CHA (13): 6 Mystic Armor: 2 Udźwig: 107,5 kg
Discipline Talents: Novice Talent Options: Circle Abilities
1. Animal Bond
1. Melee Weapons
1. Thread Weaving
1. Charge
1. Trick Riding 1. Avoid Blow
2. Animal Training 2. Blood Share 2. The adept adds +1 to his Physical Defense.
3. Enhance Animal Companion 3. Sure Mount 3. Karma: The adept may spend a Karma Point on Attack tests made while charging.
Umiejętności
Ogólne: Wiedzy: Języki: Artystyczne:
Pływanie 2/8 O Barsawii Krasnoludzki Splatanie warkoczy
Wspinaczka 2/8 Trasy Kupieckie Orkowy
Swift Kick 1/7
Przetrwanie w dziczy 1/7
Polowanie 1/7
Leczenie 1/7
Bio:

[*] Jorrik VII Grimson pochowany w Baronii Beregard

Historie Bohaterów Ardanyan Razan