Zakon Czarnej Róży - Lady Morgant

Wojowniczka i ponoć: Ksenomantka, najsilniejsza z Zakonu, zdrowo szurnięta

Description:
Bio:

Zakon Czarnej Róży - Lady Morgant

Historie Bohaterów Ardanyan Razan