Rycerz Arkus Zowar

Nauczyciel szermierki

Description:

Uważajcie na starców w profesjach, w których ginie się młodo… Szczególnie jeśli nie są adeptami!
Te słowa doskonale opisują te nietuzinkową postać. Wybitny szermierz i strateg, doskonale wyszkolony wojownik przekazujący swą wiedzę młodszym… Niezwykle ceniony wśród rycerzy i lordów związał się z domem Beregard i został mentorem młodego, przyszłego lorda. Po zagarnięciu stanowiska przez podstępnego i niesławnego Saxona pomagał młodemu lordowi w odzyskaniu pozycji…

Aktualnie oddał się w służbę Rupotowi, będąc pod wrażeniem jego czynów oraz faktu, że posiada on Tarczę Brazy – oczywisty symbol władzy i szlachetności.

Już dwa razy został uratowany z niewoli.

Bio:

Wyznaje zasady i szczerze wierzy w Stary Kodeks Rycerski:
Rycerz zaprzysiężony jest męstwu,
Jego serce zna tylko cnotę,
Swym orężem broni bezbronnych,
Swoją mocą wspiera słabych,
Słowami daje świadectwo prawdzie,
Swój gniew kieruje przeciw łotrom.

Broń biała 7 Przewidywanie ciosu 7 Animal Bond 3
Broń miotana 6 Manewr 7 Animal training 3
Broń strzelecka 5 Unik 7 Danger sense 3
Akrobatyczna obrona 5 Mount attack 5
Drugi atak 6 Distract 5 Sure mount 5
Druga broń 5
Resist taunt 6
Rozbrojenie 5 Wound Balance 7
Riposte 5
Atak tarczą 6
Down strike 5
Szarża 6

Rycerz Arkus Zowar

Historie Bohaterów Ardanyan Razan