Legendy poznane

Powrót do Strony Głównej

Mapy Królestwa Brazy
Zwój Tarczy Brazy
Zapiski z Pękniętej Iglicy

Pochodzenie tytułu Protektor:
ze staroludzkiego: prōtēctus – ochraniający,
wywodzi się od prōtegere – zakrywać od przodu,
prō – od przodu,
tegere – zakrywać.

Legendy poznane

Historie Bohaterów Ardanyan Razan