Tarcza Brazy

powrót do PRZEDMIOTY

Sprawdzone Historia Przedmiotu (talent) do 5 poziomu, 2 próby, do 4 poz ze (Zwoju Brazy)
Zwój Tarczy Brazy

Tarcza_Brazy.jpg

Zwiększa Obronę Magiczną
Zwiększa Obronę Fizyczną
Leczy posiadacza i sprzymierzeńców
Staje się bardziej odporna na zniszczenie
Staje się lżejsza
Zwiększa Pancerz Fizyczny
Zwiększa Pancerz Duchowy

Bez dostrojenia zapewnia: Ob. Fiz. +3 Ob. Mag. +3 Inic. -3
Mystic Defense: 16 Koszt PL: Warden Maximum Threads: 1

Thread Rank 1 (300 pl)
Key Knowledge: The owner must learn the Name of the shield.
Effect: The shield is Mystic Defense +4.

Thread Rank 2 (500 pl)
Effect: The shield is Physical Defense +4.

Thread Rank 3 (800)
Key Knowledge: Gdzie została wykonana. W kuźni Tanifry.
Effect: The shield is Mystic Defense +5

Thread Rank 4 (1300)
Effect: The shield is Physical Defense +5

Thread Rank 5 (2100)
Czyn: Ktoś musi uznać posiadacza za wartego i złożyć mu przysięgę wierności jako jego podwładny. Od tej chwili tarcza chroni wszystkich.
Effect: Gdy posiadacz otrzyma Ranę, tarcza wibruje wydając odgłos niczym dzwon (głośny i donośny), wszyscy słyszący ten dźwięk sprzymierzeńcy posiadacza oraz on sam mogą wykorzystać dostępny im Test Zdrowienia. Jej próg zniszczenia (Shatter Threshold) zwiększa się o +5.

Thread Rank 6 (3400)
Key Knowledge:
Effect:

Thread Rank 7 (5500)
Key Knowledge:
Effect:

Thread Rank 8 (8900)
Key Knowledge:
Effect:

Tarcza Brazy

Historie Bohaterów Ardanyan Razan