Dziewięć Trzcin "Dziewiątka" - Kalfus Corrvena, Złodziej 7 krąg

Złodziej, człowiek

Description:

człowiek, głosiciel Chorrolisa

Chciałbyś mnie poznać? Najpierw musisz mnie znaleźć! Kiedy już Ci się to uda przygotuj się na solidną dawkę sarkazmu i cynicznej goryczy. Nie spodziewaj się ciepłego przyjęcia, a jeżeli tak właśnie Cię przywitam to zapewne mam w tym jakiś interes i warto było by sprawdzić stan sakiewek po tym jak każde z nas skieruje się w swoją stronę. Nie jestem miły, ale nie próbuj zarzucać mi braku lojalności – w moich oczach ma ona wiele form, ale najbardziej lubię tą, która przyjmuje formę orichalku.

DEX (19***): 8 Initiative: 9 +K Unconsciousness: 26/61/59 (4200 pl) Karma: 35 Magia Krwi:
STR (10): 5 Physical Defense: 13(18)/14(19) Death Rating: 32/74/72 Wzorzec Drużyny (2)
TOU (13*): 6 Mystic Defense: 11(15) Wound Threshold: 9 (800 pl)
PER (19***): 8 Social Defense: 9 (12) Knockdown: 5 (4200 pl)
WIL (10): 5 Physical Armor: 10 (+6) Recovery Tests: 3
CHA (14): 6 Mystic Armor: 2 Udźwig: 40 kg Ruch: 10m/5hex
Razem: 9200
Discipline Talents: Talent Options: Other Talents Circle Abilities
1. Awareness1 7 (5200 pl) Free Talent: Danger Sense
1. Lock Picking1 7 (5200 pl) Versatility1 4 (1600 pl)
1. Thread Weaving 7 (5300 pl) [V]Celny Strzał1 5 (2900 pl)
1. Picking Pockets1 7 (5200 pl) [V]Tracking 4 (1800 pl)
1. Stealthy Stride2 7 (5000 pl) 1. Surprise Strike1 8 (9) (8600 pl) [V]Life check 6 (8400 pl) 1. Karma: The adept may spend a Karma Point on any Charisma-based test when the adept is attempting to deceive a target.
2. Disarm Trap 7 (5300 pl) 2. Throwing Weapons 7 (5300 pl) 2. The adept adds +1 to his Physical Defense.
3. Haggle 5 (1900 pl) 3. Taunt 7 (5300 pl) 3. The adept may spend a Karma Point on Initiative tests.
4. Conceal Object 4 (1100 pl) 4. Sprint 8 (8700 pl) 4. The adept adds +1 to his Social Defense.
5. Engaging Banter 1 (200 pl) 5. Disguise self 6 (3200 pl) 5. Shadowcloak: For 2 Strain, the Difficulty Number for any tests made to detect
the adept are increased by +2 for a number of minutes equal to the adept’s Thief Weaving Rank. This is a Simple Action.
Karma: The adept may spend a Karma Point on Attack tests against a Surprised or Blindsided opponent.
6. Slough Blame 1 (200 pl) 6. Mimic voice 7 (8600 pl) 6. The adept adds +2 to his Physical Defense.
7. Fast Hand 1 (200 pl) 7. Mystic pursuit 1 (200 pl) 7. The adept adds +1 Step to his Initiative
Razem: 34800 Razem: 41900 Razem: 14700
Suma: 91400
Nakładki na talenty
Talent Nakładki
Haggle Evaluate (100 pl)
Lock Picking Shackle Shrug (300 pl)
Picking Pockets Streetwise (z um. 300pl)
Awareness Lip Reading (z um. -100pl)
Suma: 600
Dary Pasji
Przyznane Dary: Dar Głosiciel 3 (1000) Zdolność:
Razem: 1000
Umiejętności
Ogólne: Wiedzy: Języki: Artystyczne:
Akrobatyka 1/9 Wiedza o Ulicy 1/8 Krasnoludzki mowa 6/13 Aktorstwo 1/7
Czytanie z ruchu warg 1/7 Tajne organizacje Barsawii 1/8 Krasnoludzki czyt/pis 5/12
Leczenie 2/9 Ludzki mowa 5/12
Alchemia 2 4/11 (1300 pl) Wiedza o Horrorach 2 (500 pl)
Kartografia 2/9
Suma: 1800 pl
Przedmioty Wątkowe
Pierścień – przedmiot wzorca drużyny:
obrona fizyczna + 5 (5000 pl)
obrona magiczna + 4 (2900 pl)
obrona społeczna +3 (1600 pl)
atak z zaskoczenia + 1 (300pl)
Pas powrotu 4 – od Siwilli (1100 pl)
Bransolety 4 (1100 pl)
Razem: 12000
Punkty legend
Wydane: 116,000
Wolne: 0
Wszystkie: 116,000
Bio:

Osi_gni_cia_Dziewi_tki_dla_innych.jpg

Nauka receptur to test Alchemii o trudności Spell Learning Difficulty Table. Bez kosztu PL. Umiejętność minimalnie musi być na odpowiednim Poziomie.

Szukanie składników, sukcesy razy trudność w srebrze np: Dzungla i 2 sukcesy to 7×2 = 14 wartości w srebrze. Jeden test za dzień szukania.

Terrain Difficulty Number
The Badlands 12
The Blood Wood 10
Hinterlands 7
Jungles 7
Mountains, highland 7
Mountains, lowland 6
Plains 6
The Poison Forest 12
The Wastes 12
Woodlands 5

Chcąc zrobić więcej niż jedną dawkę dodaje się +3 do trudności za każdą dodatkową. Dodatkowe sukcesy to też dodatkowe dawki. Warzenie zajmuje jeden dzień.

Healing Aid Table
Item Rank Warzenie Koszt skład. Availability
Booster Potion (R1) DN 7, 25 sp Unusual
Cure Disease Potion (R6) DN 11, 250 sp (Ex) Rare
Halt Illness Potion (R2) DN 8, 50 sp Unusual
Healing Potion (R6) DN 12, 150 sp Rare
Kelia’s Antidote (R2) DN 8, 50 sp+ Rare
Kelix’s Poultice (R1) DN 7, 25 sp Unusual
Last Chance Salve (R8) DN 13, 300 sp (Ex) Very Rare
Salve of Closure (R4) DN 10, 100 sp Rare

+ The enchanting pattern for this item is rare given it’s simplicity. Alchemists are reluctant to share it, and may charge significantly more than for patterns of a similar rank. This has the effect of continuing the pattern’s rarity, allowing those who know it to control supply, increasing the market price.

Item Rank Warzenie Koszt skład.
Black Brine (R4), DN 9, 150 sp (Ex)
Black Mercy (R6), DN 11, 250 sp (Ex)
Elf Bane (R7), DN 12, 275 sp (Ex)
Eyebite (R5), DN 11, 150 sp
Fireleaf (R4), DN 10, 100 sp
Hemlock (R7), DN 13, 175 sp
Keesra (R7), DN 13, 175 sp
Laesal (R8), DN 13, 300 sp (Ex)
Night Pollen (R5), DN 11, 125 sp
Padendra (R10), DN 15, 350 sp (Ex)
Poison Gas (R3) DN 9, 75 sp
Remis Berries (R7), DN 12, 275 sp
Shadowmant Venom (R10), DN 15, 350 sp (Ex)
Whaydra Venom (R6), DN 12, 150 sp
Witherfang Venom (R7), DN 12, 275 sp (Ex)

Dziewięć Trzcin "Dziewiątka" - Kalfus Corrvena, Złodziej 7 krąg

Historie Bohaterów Ardanyan 9Trzcin