[,] Fen'Harel (Szary Wilk)

Wojownik, elf

Description:

Osobista wizja dyscypliny Wojownika (Fen’Harel):
1. Dla Wojownika walka nigdy nie powinna być celem samym w sobie. Należy ją traktować jako ostateczność.
2. Jeżeli dojdzie do walki, Wojownik nie powinien się od niej uchylać i powinien zrobić wszystko, aby odnieść zwycięstwo.
3. W walce najważniejszy jest spokój i opanowanie. Walczący Wojownik jest wolny od negatywnych emocji – nie poddaje się nienawiści ani żądzy krwi.
4. Wojownik powinien dążyć do perfekcji we wszystkim, co robi.
5. Wojownik powinien stawać w obronie tych, którzy nie są w stanie bronić się sami.
6. Życie Dawców Imion jest wielką wartością. Nie należy go nigdy narażać bez potrzeby.
7. Ochrona życia Dawców Imion niejednokrotnie wymaga od wojownika zadawania śmierci innym Dawcom. Jest to brzemię, które wojownik nosi na swych barkach z powagą i odpowiedzialnością.
8. Wojownik dotrzymuje danego słowa.

DEX (22): 9 Initiative: 9/5 Unconsciousness: 26/54 Dex +3 (4200pl) Karma:16
STR (13): 6 Physical Defense: 13/17 Death Rating: 32/64
TOU (13): 6 Mystic Defense: 9/13 Wound Threshold: 9
PER (13): 6 Social Defense: 6 Knockdown: 6
WIL (13): 6 Physical Armor: 5 Recovery Tests: 3
CHA (10): 5 Mystic Armor: 2+1 Udźwig: 62,5 kg Ruch: 13m/6,5hex
Razem: 4200pl
Discipline Talents: Novice Talent Options: Circle Abilities
1. Avoid Blow3 4 (500pl)
1. Melee Weapons3 4 (500pl) Głosiciel 1 (200 pl)
1. Thread Weaving2 4 (800pl) Punkty Wiary:
1. Tiger Spring 4 (1100pl)
1. Wood Skin 2 (300pl) 1. Shield Bash 4 (1100pl)
2. Wound Balance 2 (300pl) 2. Anticipate Blow 4 (1100pl) 2. The adept adds +1 to his Physical Defense.
3. Air Dance 4 (1100pl) 3. Maneuver 2 (300pl) 3. Karma: The adept may spend a Karma Point on a Recovery test.
4. Z Siłą Wodospadu 2 (300) 4. Broń Strzelecka 4 (100) 4. The adept adds +1 to his Mystical Defense
Razem: 4900 Razem: 2600 Razem: 200
Suma: 7700
Umiejętności
Ogólne: Wiedzy: Języki: Artystyczne:
Awarness 3/9 Wiedza o Barsawii 1 Krasnoludzki mowa 6/ Weapon Crafting 1
Missile Weapon 3 na T Wiedza o stworzeniach 1 Krasnoludzki czyt/pis 5/
Stealthy Stride 2/9 Elfi mowa 5/
Swimming 1/8 (200pl)
Wilderness Survival 1/8 (200pl)
Climbing 1 /9 (200pl)
Razem: 600 pl
Przedmioty Wątkowe
Tarcza Brazy: 2 (800pl)
Punkty legend
Wydane: 13,300 pl
Wolne: 2500
Wszystkie: 15.800
Bio:

[,] Fen'Harel (Szary Wilk)

Historie Bohaterów Ardanyan Novack