Harry z Tor, zwany Tęgim, a czasem Zadłużonym, Mistrz Żywiołów 5 Krąg

Mistrz Żywiołów, człowiek

Description:
DEX (13): 6 Initiative: 6/3 Unconsciousness: 26/41/33 Karma: 25 Magia Krwi:
STR (12): 5 Physical Defense: 9(11)/10(12) Death Rating: 32/52/44 Wzorzec Drużyny (2)
TOU (13): 6 Mystic Defense: 11(12) Wound Threshold: 9 Desperacki Czar (3)
PER (18**): 7 Social Defense: 8(9) Knockdown: 5 (2100 pl) Talizman oszukania śmierci (3)
WIL (16**): 7 Physical Armor: 10 (+3) Recovery Tests: 3 (2100 pl)
CHA (13): 6 Mystic Armor: 3 Udźwig: 55 kg Ruch: 11m (15m przysp.)/5,5hex
Razem: 4200 pl
Discipline Talents: PL: Novice Talent Options: PL: Circle Abilities:
1. Spellcasting2 6 (7) 2900 Free Talent: Matryca
1. Patterncraft1 6 3100 Free Talent: Ulepszona Matryca
1. Awareness 6 3200 Wszechstronność:1 1
1. Tkanie Wątków1 6 3100 Tygrysi Skok3 4 (800 pl )
1. Wood Skin 3 600 1. Avoid Blow 6 3200
2. Fire Heal 3 600 2. Astral Sight 6 3200 2. The adept adds +1 to his Mystic Defense.
3. Elemental Tongues 2 300 3. Standard Matrix 6 3200 3. Karma: May spend a Karma Point on Recovery tests.
4. Elemental Hold 6 3200 4. Wind Catcher 1 100 4. The adept adds +1 to his Physical Defense
5. Summon (Elementals) 5. Ulepszona Matryca 5 2800 5. Fire and Ice: For 1 Strain the adept may do one of the following as a Standard action with a successful
Elementalism Test against the higher of the target’s Mystic Defense or a Difficulty Number of 6:
1. Create a small flame between his thumb and forefinger. This fire lasts for only one round, but is intense
enough to light a torch. If used in combat, it inflicts Step 4/ D6 fire damage (Physical Armor provides protection).
2. Freeze water by touching it with his middle three fingers. The adept can freeze up to one quart of water
from each use of this ability. If used in combat, it inflicts Step 4/D6 cold damage (Physical Armor provides protection).
Karma: The adept may spend a Karma Point to target an additional ally with a spell he is casting.
6. 6. 6.
Razem: 17,000 Razem: 12500 Razem: 800
Suma: 30,300
Umiejętności
Ogólne: Wiedzy: Języki: Artystyczne:
Leczenie 3/10 O Barsawii 1/8 Krasnoludzki mowa 6/13 Rzeźbienie 1/7
Wspinaczka 1/7 Bohaterowie i legendy 1/8 Krasnoludzki czyt/pis 5/12
Animal Handling 1/7 Ludzki mowa 5/12
Przetrwanie w dziczy 1/8
Pływanie 1/6
Broń biała 1/7
Czary F – darmowe, N – nienauczone
Krąg 1 Air Armor[F],Earth Darts[F], Heat Food[F], Purify Water, Shelter, Resist Element: (Air, Earth, Fire, Water, Wood), Waterproof 800 pl
Krąg 2 Air Matters[F], Ice surface[F], Mantle of the Woodland Hunter, Shield Willow, Fingers of Wind 600pl
Krąg 3 Lightning Bolt, Ice Mace and Chain, Plant Feast, Winds of Deflection, Thrive 1500 pl
Krąg 4 Elemental Spear: (Water, Air, Earth, Fire, Wood ), Grove Renewal 3300 pl
Krąg 5 Earth Staff, Fireball 1600pl
Krąg 6 Fireweave N Drastic Temperature N 0 pl
Razem: 7,800
Przedmioty Wątkowe
Przedmiot drużyny
Ob. fiz 2 (800pl)
Ob. Mag 1 (300pl)
Ob. Społ 1 (300pl)
Przedmiot Matrycy 4 (1100 pl)
Imponująca Laska Fastoon 2 (800pl)
SUMA 3300pl
Punkty legend Pieniądze:
Wydane: 45,600
Wolne: 3,700
Wszystkie: 49,300
Bio:

Harry z Tor, zwany Tęgim, a czasem Zadłużonym, Mistrz Żywiołów 5 Krąg

Historie Bohaterów Ardanyan _Harry_