Talizman

powrót do PRZEDMIOTY

Sprawdzone Historia Przedmiotu (talent) do 6 poziomu, 4 próby
Rodzaj kamiennej statuetki zawieszanej na rzemieniu lub łańcuszku przeważnie na szyi, ok 10 cm wysokości.
Talizman_O_wiecenia.jpg

Maximum Threads: 1 Mystic Defense: 14 Tier: Warden

Zawiera Matrycę
Zwiększa/daje Rzucanie czarów
Zwiększa testy Tkania Wątków
Zwiększa moc karmy przy Rzucaniu czarów, Effect, or Tkaniu wątków
Pozwala rzucić drugi czar w rundzie – ten w matrycy
Matryca staje się ulepszoną

Thread Rank One 300
Key Knowledge: The owner must learn the Name of the statue. Prometejon
Effect: Zawiera Matrycę równą poziomiomowi dostrojenia.

Thread Rank Two 500
Effect: The owner gains +1 rank to Spellcasting.

Thread Rank Three 800
Key Knowledge: The owner must learn the Name of the statue’s creator.
Effect: The owner gains +1 bonus to Thread Weaving tests..

Thread Rank Four 1300
Effect: The owner gains +2 ranks to Spellcasting.

Thread Rank Five 2100
Key Knowledge: Nazwa kopalni z której pochodził materiał użyty do wykonania statuetki. Twardoskalna.
Effect: The owner gains +2 bonus to Thread Weaving tests.

Thread Rank Six 3400
Deed: The owner must bind the statue to the part of his pattern that holds his spellcasting abilities. This takes an hour-long ritual requiring a successful Thread Weaving (16) test. Completing the ritual causes 1 point of blood magic damage that can only be healed a year and a day after the owner no longer has a thread attached to the statue.
Effect: The owner gains a +1 bonus to his Karma Step when using Karma to enhance Spellcasting, Effect, or Thread Weaving tests.

Talizman

Historie Bohaterów Ardanyan Razan