Talizman

powrót do PRZEDMIOTY

Sprawdzone Historia Przedmiotu (talent) do 7 poziomu, 5 prób ostatni test 15.04.1518 Thr.
Rodzaj kamiennej statuetki zawieszanej na rzemieniu lub łańcuszku przeważnie na szyi, ok 10 cm wysokości.
Talizman_O_wiecenia.jpg

Maximum Threads: 1 Mystic Defense: 14 Tier: Warden

Zawiera Matrycę
Zwiększa/daje Rzucanie czarów
Zwiększa testy Tkania Wątków
Zwiększa moc karmy przy Rzucaniu czarów, Effect, or Tkaniu wątków
Pozwala rzucić drugi czar w rundzie – ten w matrycy
Matryca staje się ulepszoną

Thread Rank One 300
Key Knowledge: The owner must learn the Name of the statue. Prometejon
Effect: Zawiera Matrycę równą poziomiomowi dostrojenia.

Thread Rank Two 500
Effect: The owner gains +1 rank to Spellcasting.

Thread Rank Three 800
Key Knowledge: The owner must learn the Name of the statue’s creator.
Effect: The owner gains +1 bonus to Thread Weaving tests..

Thread Rank Four 1300
Effect: The owner gains +2 ranks to Spellcasting.

Thread Rank Five 2100
Key Knowledge: Nazwa kopalni z której pochodził materiał użyty do wykonania statuetki. Twardoskalna.
Effect: The owner gains +2 bonus to Thread Weaving tests.

Thread Rank Six 3400
Deed: The owner must bind the statue to the part of his pattern that holds his spellcasting abilities. This takes an hour-long ritual requiring a successful Thread Weaving (16) test. Completing the ritual causes 1 point of blood magic damage that can only be healed a year and a day after the owner no longer has a thread attached to the statue.
Effect: The owner gains a +1 bonus to his Karma Step when using Karma to enhance Spellcasting, Effect, or Thread Weaving tests.

Thread Rank Seven 5500
Deed: The owner must decide on an appropriate Deed to perform using the talisman (GM’s discretion), publicly declare his intention of performing the Deed, and actually succeed at performing the declared Deed.
Effect: For 2 Strain, the owner may declare Nawałnicę Czarów. The owner makes a Spellcasting test and if successful may cast the spell within the talisman as a Simple Action as long as no threads are required to be woven.

Talizman

Historie Bohaterów Ardanyan Razan