Historia Przedmiotu (talent)

Przy pierwszym udanym teście zyskujemy wiedzę:
O maksymalnej liczbie wątków
O liczbie poziomów dostrojenia
Czy jest wymagany jakiś czyn
Jaki jest tajnik na pierwszym poziomie (99% to Imię przedmiotu)

Kolejne użycie lub dodatkowe sukcesy pozwalają dowiedzieć się o tajnikach na kolejnych poziomach dostrojenia (w tym o czynach)
Nie można dowiedzieć się o tajnikach na wyższym poziomie niż poziom talentu

Historia Przedmiotu (talent)

Historie Bohaterów Ardanyan Razan